Trgovinske garancije i garancije

Trgovinske garancije i garancije

Garancija ili trgovinska garancija pružaju kupcu sigurnost u vidu garancije ako prodavac ne ispuni svoju ugovornu obavezu.

U slučaju da prodavac ne isporuči usluge ili dobra kupcu, trgovinska garancija se može „aktivirati“ i kupac može dobiti finansijsku nadoknadu od banke.

 

Ponuda ili tenderska garancija

Ponuda ili tenderska garancija se obično izdaje na 2-5 % od vrednosti ugovora, a cilj je se garantuje ispunjenje ugovora ukoliko se ugovor iz tendera dodeli ponuđaču. U slučaju da se ne ispuni ugovor, naplatiće se odgovarajuća kazna u vrednosti tenderske garancije. Tenderska garancija uglavnom obavezuje i prodavca i banku da zajednički izdaju garanciju za izvršenje ukoliko se ugovor iz tendera dodeli ponuđaču. Tenderska garancija ne može služiti za podnošenje neozbiljnih ponuda.

 

Garancije za izvršenje

Garancije za izvršenje garantuju da će proizvodi ispuniti određeni standard i da će biti plaćena kazna ako to ne bude slučaj. Iznos koji treba da se plati je oko 10 % od navedenog procenta od ugovorne cene. Ovaj instrument se obično izdaje kada se poništi tenderska garancija. Garancije služe kao finansijske garancije i ne garantuju da će banka ispuniti ugovor u slučaju da klijent to ne učini.

Garanciju za izvršenje obično izdaje banka ili osiguravajuća kompanija kako bi se garantovalo zadovoljavajuće izvršenje projekta od strane izvođača.

Kada postoji zadatak gde je neophodna garancija za plaćanje i izvršenje, tada je potrebna tenderska garancija da bi se dala ponuda za tenderski posao. U trenutku kad se ugovor iz tendera dodeljuje pobedničkoj ponudi, biće potrebna garancija za plaćanje i izvršenje kao sigurnost za izvršenja tenderskog posla.

 

Garancije za avansno plaćanje

Ovaj instrument će pružati zaštitu kupcu kada prodavcu vrši avansno ili plaćanje po fazama pre završetka ugovora. Ove garancije osiguravaju da će prodavac refundirati sva izvršena avansna plaćanja prema kupcu u slučaju da proizvod ne bude zadovoljavajući. To je uobičajeno za velike građevinske projekte gde izvođač radova kupuje skupocenu opremu, postrojenja ili materijale specijalno za projekat. Ova garancija pruža zaštitu za slučaj neispunjenja ugovornih obaveza, npr. zbog insolventnosti. To su po pravilu garancije na zahtev, što znači da se vrednost definisana u garanciji plaća odmah na zahtev, bez potrebe da budu ispunjeni određeni preduslovi. Sa druge strane, kod uslovnih garancija postoji odgovornost jedino ako postoji kršenje ugovora (ili je nastupio određeni događaj kako je utvrđeno u garanciji).

 

Garancije za ispunjenje uslova garancije za robu ili garancije za održavanje

Ovi instrumenti pružaju finansijsku garanciju za pokrivanje zadovoljavajućeg učinka isporučene opreme tokom određenog perioda održavanja ili garancije. Izdavalac garancije se obavezuje da kupcu plati novčani iznos ukoliko ne budu ispunjene dogovorene obaveze kompanije za pružanje garancije za proizvode, a iznos se često utvrđuje kao procenat od vrednosti izvoznog ugovora. Garancija za ispunjenje uslova garancije može biti uslovna ili bezuslovna. Ako je uslovna, ugovorni uslov može biti da se garancija za ispunjenje uslova garancije kupi pre nego što kupac izvrši konačnu isplatu. U slučaju da obaveze nisu ispunjene, kupac može aktivirati garanciju za ispunjenje uslova garancije (tražiti isplatu). Ova garancija se vraća kupcu na kraju garantnog perioda ukoliko je isporučeni proizvod ispunio specifikacije.

 

Garancije

Garanciju izdaje banka po nalogu klijenta i koristi se kao polisa osiguranja, koja bi se aktivirala kada druga strana ne ispuni ugovornu obavezu. Finansijska institucija koja izdaje akreditiv će izvršiti svoje obaveze da osigura kreditni kvalitet subjekta koji traži akreditiv pre nego što kontaktira banku subjekta koji zahteva akreditiv. Akreditivi su obično otvoreni godinu dana.

Akreditiv obično traži kupac, i može ga aktivirati kupac na zahtev ukoliko ne bude plaćanja na dan utvrđen u ugovoru. Troškovi akreditiva se obično kreću između 1-8 % od iznosa koji je naveden po godini. Akreditiv se može otkazati kada se ispune uslovi iz ugovora.