Rizik i osiguranje

Rizik i osiguranje

Transakcije preko međunarodnih granica su veoma rizične i složene. Mnoge kompanije i investitori koji su suočeni sa tim sa strepnjom pristupaju takvim transakcijama, čak iako znaju da se radi o profitabilnim i vrednim preduzećima. Zahvaljujući nizu svojih proizvoda osiguranja i garancija, Hetranex može osigurati međunarodne komercijalne ugovore i ublažiti rizike od investicija.

Popularni proizvodi rizika i osiguranja

Garancije – obavezujući finansijski sporazumi između ugovornih strana i treće strane, koji garantuju da će ugovorne obaveze biti ispunjene i da će u suprotnom nastupiti finansijske kazne.

Trgovinske garancije – Fleksibilni finansijski proizvodi koji su podržani garancijama, a koji osiguravaju finansijsku nadoknadu imaocu trgovinske obveznice ukoliko se ne ispune ugovorne obaveze.

Izdavanje kredita – Osnovni finansijski proizvod koji podržava uvoz i izvoz robe preko međunarodnih granica i istovremeno ublažava finansijski rizik kako za kupca tako i za prodavca.

Jemstvo – garancija za zaštitu investitora od direktnog gubitka investicije u slučaju potpunog neispunjenja ugovornih obaveza (kao što je insolventnost).

Upravljanje zahtevima – proces u kome je bilo koji zahtev za proizvodom osiguranja ili garancije obrađen od strane banke ili agenta trećeg lica.

 

Rizik i osiguranje od A do Š